Usprawnienie kontroli podatków - JPK FA

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego w skrócie JPK w Polce w 2016 roku miało za zadanie przede wszystkim usprawnić działania organów podatkowych. Za jego pomocą organy te mogą szybko i sprawnie przeprowadzić działania sprawdzające przedsiębiorcę.

Czym dokładniej jest JPK? To nic innego jak księgi i dokumenty księgowe prowadzone w programach komputerowych w odpowiednim formacie, które przedsiębiorca jest zobowiązany okazać na żądanie organów podatkowych. Podatnik ma obowiązek w sposób ciągły prowadzić JPK.

Przepisy prawa precyzują jednak, że obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. JPK umożliwia wówczas przekazanie do organów podatkowych ksiąg w wersji elektronicznej co ma na celu skrócić czas tej czynności i ułatwić pracę dla przedsiębiorcy a dla urzędu spowodować poprawę jakości kontroli podatkowej.

Od 1 lipca 2018 roku mikro i małe i średnie firmy zobowiązane są także do prowadzenia JPK FA. Jednolity Plik Kontrolny FA to plik kontrolny dla faktur Vat sprzedaży. Wśród plików JPK to właśnie JPK FA jest najbardziej złożonym dokumentem pod katem swojej struktury. Ma to na celu ułatwić przeprowadzanie kontroli krzyżowych oraz weryfikację dokumentacji z jej źródłami.
Jednolity Plik kontrolny FA tworzony jest na podstawie faktur sprzedaży choć przed jego wprowadzeniem pierwotna wersja zakładała również faktury zakupu. Dotyczy on tak jak pliki JPK przedsiębiorców którzy wystawiają faktury w programach komputerowych. W pliku takim powinny znaleźć się wszystkie informacje które znajdują się na fakturze.

A co z firmami które nadal ręcznie wystawiają faktury? Wiele firm, zwłaszcza tych najmniejszych nadal stosuje metodę ręcznego wystawiania faktur bo prawo tego nie zabrania. Ale uwaga! Jeśli przedsiębiorca wystawia faktury ręcznie jednak korzysta z usług biura księgowego które faktury klienta wprowadza do systemu księgowego to przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązku i musi prowadzić Jednolity Plik Kontrolny FA bo urząd może zażądać jego przedstawienia.

Wprowadzanie plików JPK można uznać za elementy, etapy do wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów innego rejestru CRF – Centralnego Rejestru Faktur który jest częścią uszczelniania systemu podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here