Miejsce pracy notariusza

Notariusz, żeby mógł mieć tytuł i możliwość wykonywania swojego zawodu, to musi poświęcić wiele lat na edukację. Jakie drzwi otwierają się przed notariuszem, po zdobyciu wszystkich potrzebnych uprawnień? Jak będzie wyglądać jego kariera zawodowa?

Gdzie może pracować notariusz?

Posiadając zawód notariusza można wybrać różne kierunki pracy zawodowej. Jednym z miejsc pracy mogą być instytucje publiczne, takie jak sądy i urzędy. Notariusz jest wtedy zatrudniony jako kierownik jednostki organizacyjnej, a do jego zadań należy między innymi sporządzanie dokumentów sądowych lub administracyjnych. Rozpoczynając karierę zawodową, mało który notariusz od razu otwiera własną kancelarię, a częściej szuka zatrudnienia w dobrze prosperującej kancelarii. Dzięki pracy pod okiem doświadczonych notariuszy, zdobywa wtedy doświadczenie w wielu niejasnych sytuacjach prawnych. O jednej z takich trudnych decyzji wspomniano w artykule na stronie internetowej https://www.notariusz-boc.eu/: „Przepisy obowiązującego Kodeksu cywilnego na to zezwalają, a zatem brak przeszkód skutkujących odmową takiej czynności notarialnej. Jednocześnie należy założyć, że zarówno notariusz sporządzający pełnomocnictwo udzielane osobie ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, jak i notariusz dokonujący czynności głównej podejmą wszelkie starania niezbędne do ustalenia stanu faktycznego oraz do zabezpieczenia praw i słusznych interesów zarówno mocodawcy, jak i jego kontrahenta, a przede wszystkim pełnomocnika”. Jeśli notariusz z niewielkim doświadczeniem trafi na tego typu trudną do rozwiązania sprawę, to pod okiem doświadczonych notariuszy pracujących w tej samej kancelarii, będzie w stanie właściwie do niej podejść.

Jak otworzyć własną kancelarię?

Jeśli ktoś posiada tytuł notariusza i zdobył doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej, to być może zechce po jakimś czasie rozpocząć własną działalność w tej branży. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca na prowadzenie kancelarii. Najlepiej by było, gdyby udało się znaleźć dobrą lokalizację, która będzie miejscem łatwo dostępnym dla klientów. Do otwarcia kancelarii notarialnej niezbędne jest także uzyskanie wpisu do rejestru notariuszy, który prowadzi Krajowa Izba Notarialna oraz złożenie wniosku o wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie czynności notarialnych. Kolejnym krokiem jest ustalenie stawek i cen usług zgodnie z taryfami notarialnymi ustalonymi przez Ministra Sprawiedliwości. Oprócz uściślenia i zorganizowania pracy, przyszła kancelaria musi być odpowiednio wyposażona w niezbędny sprzęt, a także wystarczająco dobrze zareklamowana w świecie ogłoszeń oraz w internecie.

Ilość osób pracujących w jednej kancelarii

Liczba notariuszy, którzy pracują w jednej kancelarii zależy od rozmiaru kancelarii, liczby klientów, rodzaju usług oferowanych przez notariusza. Wiadome jest, że w mniejszych kancelariach będzie pracować mniejsza ilość notariuszy. Będą oni obsługiwać klientów, sporządzać dokumenty notarialne oraz prowadzić różnego rodzaju sprawy notarialne. Większe kancelarie będą zatrudniać większą ilość notariuszy, co wpływa na szerszą ofertę świadczonych usług, a także pozwala na zwiększenie ilości obsługiwanych klientów. Liczba notariuszy, którzy pracują w jednej kancelarii jest zależna od obowiązujących przepisów prawa notarialnego.

Podsumowując, notariusz na początku swojej kariery zawodowej najczęściej zatrudnia się w renomowanej kancelarii. Jeśli zdobędzie doświadczenie i zapragnie prowadzić samodzielną kancelarię, to musi dostosować się do obowiązujących w danym czasie przepisów, które zawierają szczegóły związane z rozpoczęciem tego typu działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here